ts huy

TS. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nam.

Đây là chia sẻ của TS. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tại Hội nghị triển khai Thông tư số 29/2020/TT-BYT do Bộ Y tế tổ chức ngày 12/1, tại Hà Nội.

TS. Nguyễn Huy Quang cho biết, ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Thông tư này đã sửa đổi một số điều của 11 thông tư trước đây về quản lý dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, HIV theo nguyên tắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong giai đoạn gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm tăng cường quản lý chất lượng các mặt hàng nhập khẩu.

Cụ thể, đó là các Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Thông tư số 14/2015/TT-BYT về quản lý thuốc Methadone; Thông tư 20/2017/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 03/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc…

toàn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Nam.

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, thông tư quy định doanh nghiệp được nộp các hồ sơ, tài liệu bản điện tử và cung cấp đường dẫn để cơ quan quản lý tra cứu trực tuyến và hậu kiểm, thể hiện một phương thức quản lý mới, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với những khó khăn chưa có tiền lệ do dịch bệnh.

Thông tư cũng đã bãi bỏ 28 thông tư có các quy định đã hết hiệu lực, không còn phù hợp trong tất cả các lĩnh vực của Bộ, trong đó có 8 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm

Theo TS. Nguyễn Huy Quang, đây cũng là lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành một thông tư để sửa đổi, bãi bỏ một số lượng lớn các văn bản không còn phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hàng loạt doanh nghiệp, đây có thể nói là nỗ lực lớn của Bộ Y tế./.

Văn Nam