tiêm

Ảnh: TL.

Đợt tiêm chủng đầu tiên cho các cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu đã được triển khai cho hơn 46.000 người. Trong thời gian tới, vắc-xin Covid-19 sẽ được triển khai tiêm trên quy mô rộng hơn, cho nhiều đối tượng tiêm hơn, việc đảm bảo an toàn cho người được tiêm là vô cùng cần thiết.

Để tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả và đạt tỷ lệ cao, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị sở y tế tỉnh, thành phố rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng để triển khai tiêm chủng theo đúng quy định, tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ; huy động tối đa các cơ sở y tế trên địa bàn, cơ sở đào tạo về y tế để tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19.

Đồng thời, các sở y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng bố trí đầy đủ trang thiết bị, cử cán bộ đầu mối thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng để xử lý kịp thời khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng; yêu cầu các điểm tiêm chủng niêm yết số điện thoại của đơn vị để người dân liên hệ khi cần thiết.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, yêu cầu bố trí thường trực cấp cứu xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng tại đơn vị và tổ chức các đội hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn; tiếp nhận, xử trí, cấp cứu kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng khi có yêu cầu.

Đối với các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Bộ Y tế yêu cầu tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương, đơn vị, bộ, ngành về việc tổ chức, thực hiện tiêm chủng an toàn và hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị này phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân tích tình hình dịch bệnh Covid-19, giám sát chặt chẽ, tổng hợp kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các địa phương và đề xuất các biện pháp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các vụ, cục thuộc bộ, theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 giai đoạn 2021 - 2022, đảm bảo chất lượng vắc xin, thực hiện tiêm chủng an toàn; xử trí kịp thời và hiệu quả các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.../.

Văn Nam