vắc xin

Ảnh: TL.

Ngoài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, còn có 37 đơn vị khác được phân bổ vắc-xin đợt này gồm: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) một số tỉnh, thành phố; phân bổ cho các viện, bệnh viện; Trung tâm pháp y các vùng miền...

Trong số các bệnh viện được phân bổ có Bệnh viện Bạch Mai nhiều nhất với 33.000 liều; Bệnh viện Nhi Trung ương 25.000 liều; Bệnh viện E là 18.000 liều; Bệnh viện Hữu nghị 5.000 liều; Bệnh viện Việt Đức 3.000 liều...

Ở lần phân bổ này, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh được phân bổ 7.000 liều; Dự án tiêm chủng quốc gia là 3.000 liều.

Bộ Y tế yêu cầu Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển ngay vắc-xin tới Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực để phân bổ ngay cho các địa phương, đơn vị theo danh sách đã ban hành. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia cấp phát vắc-xin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nơi có đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn để tiếp nhận vắc-xin.

Các đơn vị được phân bổ tổ chức tiếp nhận số vắc-xin được phân bổ từ Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia để tổ chức tiêm cho các đơn vị, cơ quan.

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết hoặc cần bổ sung thêm vắc-xin thì phối hợp với Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để chủ động điều phối cùng với số vắc-xin được phân bổ cho 2 Viện để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc-xin được phân bổ cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP trên địa bàn (bao gồm cả các cơ quan trung ương, bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao...) và triển khai tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Y tế (Bộ Công an) để hỗ trợ và tổ chức tiêm vắc-xin cho lực lượng công an trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các sở y tế có các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc-xin được phân bổ.

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc-xin thì sở y tế điều phối số vắc-xin để tiêm cho các đối tượng ưu tiên khác trên địa bàn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP.

Bộ Quốc phòng chủ động liên hệ với Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực miền Nam, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để tiếp nhận và tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Công an chủ động liên hệ và phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để tổ chức tiêm chủng cho lực lượng công an trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh… Các đơn vị, địa phương tổ chức tiêm ngay vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn, hoàn thành chiến dịch trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn./.

Văn Nam