Tham dự buổi nói chuyện có đại diện Ban Vận hành sản xuất (VHSX), Ban Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC), Ban An toàn môi trường (ATMT); đại diện các nhà thầu và các nhân sự thuộc các nhà thầu đang làm việc tại nhà máy.

Phát biểu tại buổi nói chuyện HSE MASS TOOLBOX TALK, ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng ban ATMT cho biết: Tính cho đến hôm nay, BSR đã tích lũy được 40,7 triệu giờ công an toàn, trong đó có công sức đóng góp rất lớn từ nhân sự nhà thầu.

Vì vậy, BSR mong muốn rằng nhân sự nhà thầu đến làm việc tại nhà máy phải an toàn và ra về với gia đình cũng an toàn. Ông Nguyễn Quang Hưng yêu cầu giám sát an toàn các đơn vị nhà thầu quán triệt thông tin, nội dung an toàn làm việc đến từng người lao động, để giảm thiểu các rủi ro, dù là nhỏ nhất.

Đồng thời xây dựng văn hóa an toàn trước mỗi buổi làm việc, đó là trao đổi an toàn trước khi bắt đầu công việc, làm việc an toàn và suy nghĩ an toàn.

BSR tổ chức nói chuyện về an toàn lao động
Đại diện ban ATMT phổ biến các thông tin an toàn tới nhà thầu.

Cũng tại buổi HSE MASS TOOLBOX TALK, đại diện ban ATMT cũng đã phổ biến một vài thông tin an toàn tại nhà máy, chia sẻ mối nguy trong quá trình làm việc, quy cách sử dụng mũ bảo hộ lao động… Chủ đề văn hóa an toàn quý III, IV/2023 là “Tuân thủ quy trình nghiệp vụ, thực thi kỷ luật”.