nha

Cả nước đã có 60 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại (NOTM) sang nhà ở xã hội (NOXH). Ảnh: TL

Theo đó, TP. Hà Nội đã có 24 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 15.468 căn với tổng mức đầu tư khoảng hơn 9.300 tỷ đồng. TP. Hồ Chí Minh đã có 25 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 15.115 căn với tổng mức đầu tư khoảng 9.080 tỷ đồng.

Hiện, UBND Thành phố Hà Nội đã tiến hành xem xét, thẩm định 18 dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, với tổng số căn hộ dự kiến chuyển đổi khoảng 4.990 căn thành 11.292 căn, đã chấp thuận chủ trương cho phép chuyển đổi 9 dự án, 6 dự án đang tiếp tục xem xét, 3 dự án không đủ điều kiện. Đến nay, UBND Thành phố đã ban hành 4 quyết định cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội (cụ thể gồm: DA 143 Trần Phú-Hà Đông; DA AZ Thăng Long-Hoài Đức; DA 30 Phạm Văn Đồng-Cầu Giấy; DA Đặng Xá 2-Gia Lâm).

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét, thẩm định 11 dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô số lượng căn hộ dự kiến chuyển đổi khoảng 4.693 căn thành 9.153 căn (tăng 4.460 căn), tổng mức đầu tư khoảng 7.646 tỷ đồng. Trong đó, đã có 6 dự án có quyết định chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội (gồm: DA Thảo Điền, DA Hưng Điền, DA chung cư Hoàng Quân, DA 584 Tân Phú, DA Thới An, DA P.15-Q.Tân Bình).

Cũng theo báo cáo, những dự án xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ trên địa bàn cả nước hiện có 74 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, với số lượng căn hộ ban đầu là 33.867 căn hộ xin điều chỉnh thành 44.881 căn hộ (tăng 11.014 căn hộ), trong đó: UBND Thành phố Hà Nội đã tiến hành xem xét, thẩm định 45 dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ; số lượng căn hộ thương mại điều chỉnh từ 20.656 căn hộ thành 28.312 căn hộ (tăng 7.656 căn). Đến nay đã UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh 33 dự án, trong đó 7 dự án đã có quyết định cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 21 dự án xin đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ (trong đó có 1 DA xin chuyển sang XD bệnh viện), với số lượng căn hộ thương mại điều chỉnh từ 10.242 căn hộ thành 13.600 căn (tăng 3.358 căn). Đến nay 5 dự án đã có Quyết định của UBND Thành phố cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ.

Đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 8/3/2013 Bộ Xây dựng. Kết quả này cũng cho thấy, chủ trương cho phép dự án chuyển đổi cơ cấu căn hộ đã tạo ra các căn hộ có diện tích phù hợp với nhu cầu là đúng đắn bởi, khả năng thanh toán, bảo đảm tính thanh khoản cao, làm tăng giao dịch, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường…

Đức Anh