tet

Ảnh: TL.

Ngày 4/10, Bộ Y tế có công văn gửi các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR.

Trong công văn này Bộ Y tế cho biết, theo phản ánh của nhân dân và một số cơ quan truyền thông về giá mua, bán các loại test xét nghiệm kháng nguyên nhanh, xét nghiệm RT-PCR và giá dịch vụ các loại xét nghiệm Covid-19 như: giá xét nghiệm cao hơn so với thực tế, giá dịch vụ xét nghiệm không thống nhất, nhiều cơ sở xét nghiệm thu cao, đặc biệt là tại khu vực y tế tư nhân...

Để kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi liên quan đến việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi và nâng giá, lợi ích nhóm, Bộ Y tế đề nghị bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với sở y tế và các đơn vị có liên quan thực hiện quán triệt và chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung hoạt động đã nêu trong công văn số 7952 và 8151 của Bộ Y tế;

Đồng thời, các tỉnh thành phố cần rà soát về quy trình, thủ tục mua sắm, về chất lượng, giá, tư cách pháp nhân... theo đúng quy định của pháp luật; tập trung vào giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm (bao gồm cả test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19).

Các địa phương kịp thời chấn chỉnh và xử lý ngay các hành vi vi phạm hành chính theo quy của pháp luật, thông tin kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, các đơn vị chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Bộ Y tế nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trao đổi với Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ Y tế) để cùng phối hợp, giải quyết./.

Văn Nam