Địa phương chậm tiêm vắc-xin Covid-19, Bộ Y tế sẽ điều chuyển Khoảng cách tiêm mũi 2 vắc-xin AstraZeneca phải căn cứ khuyến cáo của WHO

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, tiếp tục nhận được công văn của một số tỉnh, thành phố về rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 đối với người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin AstraZeneca.

Các địa phương thực hiện rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 vắc-xin AstraZeneca với mũi 1
Các địa phương thực hiện rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 vắc-xin AstraZeneca với mũi 1. Ảnh: TL.

Để kịp thời triển khai tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố căn cứ theo nội dung Công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt về thời gian tiêm vắc-xin mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin AstraZeneca.

Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện. Nếu đơn vị, địa phương nào không thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố.

Tại công văn số 7820, Bộ Y tế đã chỉ đạo các sở y tế các tỉnh, thành phố về khoảng cách tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19, trong đó đề nghị sở y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vắc-xin mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin AstraZeneca.

Cũng theo Bộ Y tế thời gian tối thiểu giữa hai mũi vắc-xin phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với tình hình dịch bệnh, đáp ứng được công tác phòng chống dịch./.

Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vắc-xin Astrazeneca, sau khi tiêm mũi 1, từ ngày thứ 22 hiệu lực bảo vệ của vắc-xin đạt 69,2%; sau khi tiêm mũi 2 dưới 6 tuần đạt 55,1%, sau từ 6 - 8 tuần đạt 59,7% và sau 12 tuần đạt 80%.

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4 - 12 tuần sau mũi 1; Theo WHO khuyến cáo khoảng cách giữa 2 mũi vắc-xin này từ 8 đến 12 tuần;

Bộ Y tế đã hướng dẫn tiêm mũi 2 vắc-xin AstraZeneca hoặc vắc-xin do hãng Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin AstraZeneca là sau 8-12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1 (tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 và Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế).