Theo bản báo cáo, kinh tế Việt Nam năm qua đã có nhiều khởi sắc. Trong đó, tăng trưởng GDP đạt 7% trong quý IV/2014, góp phần đưa tỷ lệ tăng trưởng cả năm lên sát mức 6% - tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 2011.

Những diễn biến tích cực này đã góp phần cải thiện xếp hạng tín dụng quốc gia và giúp Việt Nam phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế với các điều kiện thuận lợi.

Mặc dù vậy, theo WB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện vẫn dưới mức tiềm năng, do cải cách cơ cấu còn chậm và sự bất trắc trên toàn cầu.

Trong đó, nợ công gia tăng chủ yếu do nhu cầu bù đắp thâm hụt ngân sách, phần lớn huy động từ nguồn vốn nội địa. Tổng dư nợ công và nợ được bảo lãnh công là 61% GDP tính đến cuối năm 2014, trong đó nợ trong nước là 32%.

Mặc dù đã có những khởi động ban đầu nhưng công cuộc đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn diễn ra chậm chạp hơn so với các chỉ tiêu kế hoạch. 148 DNNN đã được cổ phần hóa trong năm 2014 - gấp đôi con số năm 2013, nhưng vẫn thấp hơn chỉ tiêu cổ phần hóa 200 DNNN trong năm 2014.

Sự suy yếu của giá cả mặt hàng gạo và các nông sản khác trên toàn cầu sẽ tác động tiêu cực đến thu nhập và tiêu dùng của các hộ gia đình nông thôn, làm nới rộng khoảng cách thành thị- nông thôn. Giá dầu giảm cũng có thể gia tăng áp lực đối với thu ngân sách. Đầu tư tư nhân trong nước vẫn còn dè dặt bởi niềm tin của DN còn thấp. Ở phương diện kinh tế đối ngoại, tăng trưởng toàn cầu vẫn ì ạch và còn nhiều bất trắc. Điều này tạo ra những rủi ro đối với xuất khẩu và dòng FDI chảy vào Việt Nam.

Tuy nhiên, các chuyên gia của WB cũng cho rằng, yếu tố thuận lợi là các hiệp định thương mại đang đàm phán có thể đem lại cơ hội cho DN Việt Nam vươn ra những thị trường bên ngoài rộng lớn hơn và giàu có hơn.

Những cải cách trong nước, bao gồm việc củng cố tài khóa trung hạn, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và những nỗ lực đổi mới khu vực ngân hàng và DNNN với quyết tâm cao hơn, rõ ràng hơn, sẽ phát những tín hiệu quan trọng đến các nhà đầu tư trong nước và quốc tế và đặt nền móng cho tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Theo đó, cơ quan này đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2015 của Việt Nam lên mức 6%, năm 2016 là 6,2% và đạt mức 6,5% vào năm 2017.

Trong đó, lạm phát được dự báo sẽ ở mức vừa phải trong năm 2015 (khoảng 4,5%), do giá lương thực và nhiêu liệu toàn cầu ở mức thấp và cầu tư nhân trong nước phục hồi.

"Chỉ cổ phần hóa các DNNN là chưa đủ. Những cải cách này phải tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động và mức độ cạnh tranh trong khu vực DN, với những biện pháp có trọng tâm, nhằm củng cố quản trị DN và thực thi hợp đồng, cũng như giảm các rào cản gia nhập thị trường. Phải có sự chú trọng đặc biệt đến việc thúc đẩy một sân chơi bình đẳng giữa DNNN và DN tư nhân", các chuyên gia của WB khuyến cáo.

Vũ Luyện