Nổi bật nhất trong các quỹ do VinaCapital quản lý, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF) đạt tới 67%, tiếp tục vị trí dẫn đầu toàn thị trường kể từ năm 2020. Xếp thứ 2 là Quỹ Đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) với mức sinh lời 56,5%. Cả hai quỹ đầu tư cổ phiếu này đều đạt hiệu suất vượt cả mức tăng của chỉ số tham chiếu VN-Index (+35,7%) ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2021.

Cùng với đó, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư cân bằng tuệ sáng VinaCapital (VIBF) đạt 35,2%, xếp thứ 2 trong nhóm quỹ cân bằng có cùng chiến lược đầu tư. Còn Quỹ Đầu tư trái phiếu bảo thịnh VinaWealth (VFF) đạt 7,7%, dẫn đầu nhóm quỹ trái phiếu.

Các quỹ mở của VinaCapital dẫn đầu thị trường về lợi nhuận năm 2021
Các quỹ mở của VinaCapital đều đạt lợi nhuận tốt trong năm 2021.

Thông từ VinaCapital cho biết thêm, tổng tài sản của 4 quỹ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 57,6% so với năm trước, trong đó VESAF: 919,3 tỷ đồng, VEOF: 618,1 tỷ đồng, VIBF: 743,3 tỷ đồng, VFF: 798,3 tỷ đồng; thu hút tổng cộng hơn 23.500 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2021.

Tính đến 31/12/2021, phần lớn tài sản của quỹ VESAF được đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành tài chính (21,6%), công nghiệp (15,1%), vật liệu (13,1%), công nghệ (9,6%), tiêu dùng thiết yếu (9,1%) và bất động sản (6,3%), với danh mục bao gồm FPT, MBB, MWG, SZC và KDH. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,7%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 31/12/2021.

Tính đến 31/12/2021, 96,4% tài sản của VEOF được phân bổ vào các ngành tài chính (26,8%), bất động sản (17,3%), vật liệu (16,8%), tiêu dùng không thiết yếu (11,0%), công nghiệp (7,7%), tiêu dùng thiết yếu (6,2%), công nghệ (5,2%), tiện ích (2,8%) và y tế (2,6%), với danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu bluechips như MWG, TCB, MBB, VHM và HPG. Lợi nhuận trung bình hằng năm của VEOF là 13,9%/năm từ khi thành lập (1/7/2014) đến ngày 31/12/2021.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của VIBF được phân bổ khoảng 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Danh mục cổ phiếu nắm giữ của quỹ chủ yếu thuộc ngành tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, với các mã bao gồm HPG, FPT, MWG và TCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VIBF đạt 18,3%/năm từ khi thành lập (14/7/2019) đến ngày 31/12/2021.

Tính đến 31/12/2021, trên 94,9% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, KBC và HDG. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VFF đạt 7,68%/năm từ khi thành lập (8/4/2013) đến ngày 31/12/2021./.