lhq

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kamal Malhotra- đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: VGP

Tiếp ông Kamal Malhotra đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác chiều ngày12/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những đóng góp quý báu và hỗ trợ thiết thực của các tổ chức Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có cá nhân ông Kamal trong hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập, nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước đặc biệt đánh giá cao vai trò tích cực của các tổ chức LHQ trong hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19 thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ nghiên cứu, đánh giá tác động về kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 đến tư vấn chính sách, đặc biệt là tham gia vận động vắc-xin cho Việt Nam qua chương trình COVAX, hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới LHQ tiếp tục có các tư vấn chính sách kịp thời, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Việt Nam. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tận dụng tốt nhất cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bền vững hơn, bao trùm hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau, phù hợp với xu thế quốc tế, hướng tới hiện thực hóa khát vọng về phát triển đất nước mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định, Việt Nam coi trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và ủng hộ LHQ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy tình đoàn kết và sự hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết các thách thức toàn cầu, gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế và thúc đẩy sự thịnh vượng trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế và LHQ, tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm tại Hội đồng Bảo an LHQ, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, các cam kết theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025.

Ông Kamal Malhotra cho biết, các tổ chức LHQ tại Việt Nam mong muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện các ưu tiên phát triển trong nước cũng như nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông cũng chia sẻ ưu tiên cao nhất của các tổ chức LHQ hiện nay là hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19, đặc biệt là tham gia vận động vắc-xin thông qua Cơ chế COVAX và hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin để Việt Nam có thể tự chủ về vắc-xin, hỗ trợ vật tư, y tế và tư vấn chính sách phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Đến nay, cơ chế COVAX đã hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu liều vắc-xin, chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các nguồn cung cấp vắc-xin tại Việt Nam hiện nay. Ông Kamal Malhotra khuyến nghị, Việt Nam tập trung ưu tiên tiêm vắc-xin cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, cố gắng tiêm ít nhất một mũi vắc-xin cho nhiều người nhất có thể.

Điều phối viên thường trú LHQ khẳng định, Việt Nam ngày càng có vai trò, tiếng nói quan trọng tại LHQ do sự tham gia, đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế và LHQ. Ông Kamal Malhotra cam kết, các tổ chức LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước và cá nhân ông sau này cũng sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ Việt Nam./.

Mai Lâm