Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Về cơ bản kế hoạch được Tổng cục Hải quan xây dựng đã bao quát và chi tiết hóa được các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính đề ra..., ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan cho hay.

Làm rõ vai trò của Bộ Tài chính trong triển khai Đề án

Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện đề án; trong đó đã làm rõ vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì triển khai cũng như chi tiết hóa được các nội dung quan trọng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 38/QĐ-TTg.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị và tổ chức liên quan quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, quan trọng nhất là khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các nội dung cải cách của đề án.

Tiếp đến Bộ Tài chính và các bộ, ngành tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ tin đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu triển khai mô hình mới tại đề án; trong đó rà soát các hệ thống công nghệ thông tin hiện có để xây dựng kế hoạch chi tiết về kinh phí và các tính năng cần nâng cấp, tận dụng tối đa các hệ thống hiện có để tránh đầu tư lãng phí.

Để đề án vận hành hiệu quả, trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính theo dõi tình hình và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg; định kỳ báo cáo hàng quý và kiến nghị Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại chỉ đạo giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến tướng và các vấn đề mới phát sinh.

Tập trung xây dựng nghị định

Cũng theo ông Âu Anh Tuấn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, tạo tiền đề cơ sở triển khai đề án, Tổng cục Hải quan tập trung vào việc xây dựng nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu lấy ý kiến các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, kịp trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành dự kiến trong nửa đầu năm 2021. Theo đó, Tổng cục Hải quan cũng vừa ban hành quyết định thành lập Tổ soạn thảo nghị định này, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm tổ trưởng.

Quyết định cũng nêu rõ, trong năm 2021 - 2022, Tổng cục Hải quan tập trung vào việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo triển khai mô hình mới tại đề án; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW đáp ứng yêu cầu triển khai tại đề án.

Đồng thời, từ nay đến 2023, cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, chia sẻ thông tin giữa các bộ quản lý ngành, lĩnh vực với cơ quan hải quan về các nguy cơ, dấu hiệu sai phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra.

Về phía nội ngành, từ nay đến năm 2023, Tổng cục Hải quan cũng chú trọng vào việc nâng cao nguồn lực cho cơ quan hải quan bao gồm cả nhân lực và trang thiết bị, máy móc, quy trình, thủ tục đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu.

Cụ thể trong năm 2021, Tổng cục Hải quan tiến hành việc củng cố, chuẩn hóa nguồn lực của cơ quan hải quan để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa theo chỉ định của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Trong đó, cơ quan hải quan tập trung vào việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố trang thiết bị của Cục Kiểm định hải quan để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa. Cụ thể, sửa đổi chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định và Trung tâm Phân tích; đào tạo nâng cao năng lực thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa đáp ứng yêu cầu phát triển theo Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành

Quyết định của Bộ Tài chính đặt mục tiêu phấn đấu từ năm 2022, triển khai hiệu quả mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu nêu tại Đề án Kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, chuẩn bị các giải pháp, hoạt động triển khai cho giai đoạn 2024 - 2026 để thống nhất đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là cơ quan hải quan.

Hải Linh