Đó là thông tin được ông Vũ Quyết Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh chia sẻ với phóng viên TBTCVN tại một cuộc làm việc mới đây.

Ông Tiến cho biết, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đã có sự phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của thành phố, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành phố Cẩm Phả hiện có 1.041 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp trung ương là 27, số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 1.014 (647 công ty TNHH; 326 công ty cổ phần; 31 doanh nghiệp tư nhân; 10 hợp tác xã).

Hàng năm khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 200 tỷ đồng, chiếm trên 1/4 tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố (năm 2015 đóng góp 235 tỷ đồng, bằng 20% tổng thu ngân sách thành phố), giải quyết việc làm cho trên 1 vạn lao động.

c
Các dự án thuộc giai đoạn 1 - quy hoạch chi tiết đền Cửa Ông, Cẩm Phả đã hoàn thành.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.186 tỷ đồng, đạt 119,5% kế hoạch tỉnh Quảng Ninh giao, đạt 105% kế hoạch thành phố và tăng 9,5% so với cùng kỳ (trong đó khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp 20% tổng thu ngân sách). Riêng quý I/2016, thu ngân sách đạt 338 tỷ đồng; đạt 34% kế hoạch tỉnh giao; đạt 29% kế hoạch thành phố và tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015.

Cẩm Phả là địa phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh hoàn thành các quy hoạch chiến lược, quan trọng như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Ngoài ra, thành phố Cẩm Phả đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hành chính công.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được đưa vào thực hiện tại trung tâm hành chính công, với 261 thủ tục của 16 lĩnh vực; hàng tháng tiếp nhận và giải quyết trên 2.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn luôn đạt trên 98%.

Đặc biệt đã hoàn thành và đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND các phường, xã vào hoạt động với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của thành phố trong công tác cải cách hành chính, được nhân dân, các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân.

Năm 2015 và quý I/2016, thành phố Cẩm Phả đã phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Ninh tổ chức 2 hội nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời chủ động làm việc với hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn để nắm tình hình và bàn giải pháp tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cũng theo ông Tiến, chủ trương của thành phố Cẩm Phả là luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, giải quyết vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định.

Tập trung thực hiện tốt công tác điều hành thu chi ngân sách, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án.

Từ nay đến cuối năm, thành phố Cẩm Phả sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tập trung các nguồn lực để hiện thực hóa các quy hoạch chiến lược, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông; đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại - du lịch - dịch vụ.../.

Lan Hương