thuế

Ảnh minh họa.

Công ty ông Nguyễn Minh Hải có trụ sở chính tại TP. Cần Thơ và mở chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc, khi điều chuyển hàng hoá sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) để xuất hàng hoá bằng giá vốn. Do vậy, doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT một phần không đồng nhất như sau: Quyết toán thuế TNDN có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng, quyết toán thuế GTGT có tổng doanh thu trên 200 tỷ đồng.

Ông Hải hỏi, Công ty có được giảm 30% thuế TNDN theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP không? Cách quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính cho trường hợp này là như thế nào?

Tổng cục Thuế trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định:

“2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng”.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng được giảm 30% thuế TNDN là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Chinhphu.vn