Còn khoảng trống về cơ chế tự chủ cho các bệnh viện

Nhắc đến việc hàng chục ngàn cán bộ y tế xin nghỉ việc, kể cả những bệnh viện lớn, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, việc các cán bộ y tế xin nghỉ việc tại các bệnh viện công và hiện tượng các bệnh viện lớn, có danh tiếng luôn luôn trong tình trạng quá tải vì được đông đảo khách hàng lựa chọn, nhưng lại xin thôi tự chủ là một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập. Trong khi đó, rất nhiều các cơ sở y tế bấy lâu nay mong chờ được tự chủ và thực tế cơ chế tự chủ đang được thực hiện khá thành công ở các trường đại học.

Hoàng Văn Cường
Đại biểu Hoàng Văn Cường

Hy vọng những bất cập về cơ chế quản lý bệnh sẽ được giải quyết thấu đáo khi sửa Luật Khám, chữa bệnh lần này, song GS.TS Hoàng Văn Cường cho biết: "Khi nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo Luật Khám, chữa bệnh, tôi thấy những cơ chế để các bệnh viện công thực hiện quyền tự chủ trong tổ chức, quản lý hoạt động, để khai thác hết những tiềm năng lợi thế về đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn tay nghề cao, có danh tiếng và uy tín thành nơi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế như yêu cầu của Nghị quyết 19, Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 đề ra, vẫn đang là một khoảng trống".

Từ nhận định này, đại biểu đề nghị dự thảo cần phải quy định rõ tự chủ là trao quyền cho các bệnh viện được tự quyết định các hoạt động khám chữa bệnh; được quyền quyết định về tổ chức bộ máy và con người phù hợp với các hoạt động khám chữa bệnh; tự chủ trong quyết định những vấn đề về tài chính của bệnh viện kể cả nguồn thu từ ngân sách. Đồng thời, đại biểu đề nghị cần quy định rõ những điều kiện để bệnh viện được thực hiện cơ chế tự chủ và xác định cấp độ tự chủ khác nhau để xác định các quyền năng đi liền với mức độ tự chủ mà cơ sở khám chữa bệnh đạt được.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) góp ý cho dự thảo luật cho rằng. cần có một chương, một mục riêng về cơ chế tự chủ cho các bệnh viện công, bởi “tự chủ giống như một dòng sông được khơi thông thì con thuyền là các bệnh viện công đi trên đó an toàn và tiện lợi, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị đắm con thuyền đó”.

Ngoài ra, cần quy định cơ chế xác định giá dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh tự chủ có sự khác biệt so với các đơn vị chưa tự chủ, dựa trên nguyên tắc giá dịch vụ khám chữa bệnh phải đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí, trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật khám chữa bệnh.

Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh cần quy định rõ cơ chế quản lý tài chính đối với bệnh viện tự chủ về: tự quyết định sử dụng nguồn thu; tự quyết định mức chi, mức trả tiền lương; tự quyết định đầu tư, mua sắm và trích các quỹ đầu tư phát triển; quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Quy định rõ cơ chế quản lý tài sản, để các bệnh viện chủ động trong việc lựa chọn phương thức đầu tư: mua sắm, đi thuê, liên doanh liên kết các máy móc, trang bị và sử dụng có hiệu quả nhất cơ sở vật chất và các máy móc thiết bị hiện đại, phù hợp với yêu cầu khám chữa bệnh.

Cuối cùng, theo đại biểu, cần quy định cơ chế quản lý, giám sát hoạt động đối với bệnh viện tự chủ, như: tổ chức và vai trò, chức năng của hội đồng quản lý bệnh viện; của giám đốc bệnh viện; cơ chế quản lý người lao động, như: tuyển dụng, sa thải, bổ nhiệm và đánh giá người lao động; cơ chế báo cáo, cơ chế quản lý, cơ chế giám sát của các cơ quan cấp trên đối với các bệnh viện tự chủ.

Trên cơ sở các phân tích, đại biểu Nguyễn Hải Dũng đề nghị quy định về vấn đề tự chủ tài chính của cơ sở khám, chữa bệnh trong Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) lần này, để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn mà thực tiễn đặt ra. Để chuẩn bị thật tốt, chu đáo cho dự án luật, đại biểu đề nghị xem xét thông qua Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5.

Cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế tự chủ bệnh viện, đại biểu Nguyễn Hải Dũng (đoàn Nam Định) cho rằng, việc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K đề nghị thôi thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện thể hiện có nhiều vướng mắc khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các bệnh viện nhà nước.

Đó là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập cần thiết phải được luật hóa một cách minh bạch, vừa để nhân dân, người bệnh rõ về cách thức vận hành của cơ sở khám, chữa bệnh, vừa để cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề yên tâm điều hành hoạt động cơ sở và dành nhiều thời gian hơn cho công tác chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh.

Trịnh Xuân An

Đại biểu Trịnh Xuân An

Đề nghị Nhà nước quản lý giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Bên cạnh đó, góp ý về nội dung xã hội hóa, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, cần nêu các quy định cụ thể, không nên chỉ quy định mang tính chất nguyên tắc như dự thảo luật. Chưa đồng tình với quy định về vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế, đại biểu cho rằng nội dung này không phải là xã hội hóa, cần cân nhắc. Bên cạnh đó, nhiều quy định trong dự thảo luật vẫn còn vướng mắc, chưa rõ ràng, nhất là quy định về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị.

Do tầm quan trọng của những nội dung còn cần được hoàn thiện, đại biểu đoàn Đồng Nai cũng đề nghị lùi việc thông qua dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) sang Kỳ họp thứ 5, thay vì tại kỳ họp 4 như dự kiến.

Tham gia góp ý về giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại Điều 108 của dự thảo luật, đại biểu Trần Thị Thanh Hương (đoàn An Giang) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để tính đúng, tính đủ chi phí cấu thành giá dịch vụ khám, chữa bệnh để đảm bảo tính phù hợp, toàn diện, khả thi theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương, trên cơ sở nghiên cứu thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám, chữa bệnh như về yếu tố con người, khấu hao tài sản, cơ sở vật chất, tiền lương, công nghệ thông tin, vấn đề đào tạo…

Theo đại biểu, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá, Nhà nước ban hành giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và quy định khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với các cơ sở y tế thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế tư nhân cần được thực hiện theo quy quy định của Luật Giá và cần có cơ chế kiểm soát giá để bảo vệ quyền lợi của người bệnh một cách tốt nhất.