Nhu cầu vốn hỗ trợ từ NSNN cho các hộ nghèo xây nhà ở tránh lũ khu vực miền Trung 3 năm 2013-2015 là 466 tỷ đồng.

Quy định các mức hỗ trợ

Bộ Tài chính cơ bản nhất trí với nội dung trong các dự thảo. Tuy nhiên góp ý về đối tượng hưởng chính sách, Bộ Tài chính cho rằng, trong điều kiện NSNN còn khó khăn, trước mắt tập trung hỗ trợ các hộ nghèo theo văn bản số 178/TB-VPCP ngày 24/4/2013 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Trong điều kiện NSTW năm 2013 và những năm tới chưa khả quan hơn, Bộ Tài chính đã đề nghị giữ nguyên mức NSNN hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bỏ mức hỗ trợ 12 triệu đồng/ hộ và 14 triệu đồng/ hộ đối với các hộ đang cư trú tại vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đối với người có công, quy định hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ đối với các đối tượng trên.

Về mức vay Ngân hàng chính sách xã hội, Bộ Tài chính cho rằng, cần thống nhất một mức vay 15 triệu đồng/hộ; không nâng mức vay lên 20 triệu đồng/hộ cho các hộ dân có nhà ở bị ngập sâu lớn hơn 3,6m, vì sẽ rất khó khăn trong việc thực hiện.

Đề xuất lùi thời gian phê duyệt thực hiện Đề án sau năm 2014

Theo dự thảo Đề án, nhu cầu vốn hỗ trợ từ NSNN và bố trí vốn trong các năm 2013-2015 đối với các hộ nghèo là 466 tỷ đồng. Dự kiến năm 2013 khoảng 66 tỷ đồng, năm 2014- 2015 mỗi năm khoảng 200 tỷ đồng.

Căn cứ số hộ nghèo theo dự thảo Đề án là 40.533 hộ, với mức hỗ trợ dự kiến 10 triệu đồng/hộ thì tổng nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ khoảng 401 tỷ đồng (trong đó tỉnh Khánh Hòa và Đà Nẵng NSTW hỗ trợ 50% nhu cầu) cho 3 năm từ 2013- 2015. Dự kiến sẽ thực hiện vào quý IV/ 2013 sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án.

Vì vậy, năm 2013 dự kiến hỗ trợ từ NSTW cho các địa phương khoảng 35 tỷ đồng, năm 2014- 2015 hỗ trợ mỗi năm khoảng 183 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Theo Tài chính, trong 2 năm 2013 và 2014 khả năng cân đối ngân sách gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Bộ đề nghị Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ cân nhắc có thể lùi thời gian phê duyệt thực hiện Đề án sau năm 2014./.

Huyền Trang