canada

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2021 tăng 8,1% đạt 51,2 tỷ CAD, trong đó xuất khẩu máy bay và các thiết bị/phụ tùng vận tải tăng 72,3%.

Xuất khẩu hàng tiêu dùng tăng 11,6% , trong khi xuất khẩu các sản phẩm năng lượng tăng 5,9%. Nhập khẩu của Canada trong tháng 1/2021 tăng 0,9% lên 49,8 tỷ CAD, trong đó nhập khẩu các sản phẩm năng lượng tăng 20%.

Thặng dư thương mại của Canada với Mỹ trong tháng 1/2021 tăng hơn gấp đôi đạt 6,2 tỷ CAD và là mức thặng dư với Mỹ lớn nhất kể từ tháng 9/2008. Cụ thể, xuất khẩu sang Mỹ tăng 11,3%, trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng 0,4%.

Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Canada với các nước khác ngoài Mỹ đã tăng lên 4,8 tỷ CAD trong tháng 1/2021, so với mức 4,5 tỷ CAD trong tháng 12/2020.

Trước đó, theo công ty dữ liệu tài chính Refinitiv, các nhà kinh tế dự kiến cán cân thương mại của Canada thâm hụt 1,4 tỷ CAD trong tháng 1/2021./.

Theo TTXVN