Theo đó, phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 47 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 8,57 triệu cổ phần (cao gấp 2,2 lần số cổ phần đưa ra chào bán). Đáng chú ý, khối lượng đặt mua cao nhất đạt 2,2 triệu cổ phần (chiếm 56,5 triệu cổ phần), giá đặt mua cao nhất là 12.500 đồng/cổ phần (tăng 23,76% so với giá khởi điểm).

So với các phiên đấu giá của các Cảng thuộc VINALINES đấu giá tại HNX trong năm 2014 thì đây là phiên đấu giá thành công nhất, với kết quả 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 9 nhà đầu tư, giá đấu thành công bình quân là 12.129 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 47,2 tỷ đồng./.

D.T