>> Cổ phiếu PVB chính thức niêm yết trên HNX

>> L10 bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn) đối với Deutsche Bank AG, London Branch do nộp không đúng thời hạn báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của CtyCP Phát triển Đô thị Từ Liêm và CtyCP Tập đoàn Hòa Phát.

Quyết định xử phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm c Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

Được biết, Deutsche Bank AG, London Branch trực thuộc ngân hàng Deutsche Bank. Đây là tổ chức tài chính chuyên nghiệp thường xuyên thực hiện các giao dịch mua bán trên TTCK cho Deutsche Bank và cho quỹ FTSE Vietnam Index (quỹ ETF do Deutsche Bank quản lý)./.

Hồng Quyên