Ngày 8/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT).

Theo đó, STT bị phạt tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

STT có vốn điều lệ là 80 tỷ đồng, tương ứng với 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Lĩnh vực kinh doanh của STT gồm kinh doanh vận tải khách, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, đại lý bán vé máy bay, tàu cánh ngầm, đào tạo lái xe (mô tô và ô tô các loại), đào tạo dạy nghề, hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.../.

Hồng Quyên