Sự gia tăng tiếp tục được thúc đẩy bởi sự nhận thức rộng đối với điều kinh kinh tế vĩ mô thuận lợi và phản ánh mức mong đợi cao từ các doanh nghiệp châu Âu, cũng như từ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa EU và Việt Nam.

Nhận thức rộng lớn từ các thành viên tham gia khảo sát về điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định và ít đe dọa cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo, so sánh quý IV/2014 với quý III/2014, số lượng phản hồi nhận định tình hình kinh doanh khả quan, tiếp tục tăng. Lượng phản hồi nhận định "tình hình kinh doanh tốt" đạt mức 52% số doanh nghiệp tham gia khảo sát, 5% phản hồi "tình hình kinh doanh rất tốt".

Đánh giá về triển vọng tương lai, phần lớn các công ty tham gia khảo sát nhận định triển vọng kinh doanh của họ là "tích cực", phản ánh kỳ vọng của các doanh nghiệp về các cuộc đàm phán FTA đang diễn ra giữa EU và Việt Nam.

Cũng theo Eurocham, doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm phát sẽ tăng trong 6 tháng tới.

"Sự gia tăng tỷ lệ lạm phát so với quý III/2014 là một kết quả hợp lý từ các doanh nghiệp tin rằng, tình hình kinh doanh tổng quan ở Việt Nam sẽ cải thiện và do đó thúc đẩy nền kinh tế" - chuyên gia của Eurocham nhận định./.

Khánh Huyền