Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng khá ở mức 7,4%, cao hơn nhiều mức tăng 5,5% của cùng kỳ năm 2013 và đóng góp 5,17 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 9,6%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,4%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2%, làm giảm 0,44 điểm phần trăm của mức tăng chung.

Trong ngành công nghiệp cấp 2, một số ngành có chỉ số sản xuất 4 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Dệt tăng, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học, sản xuất xe có động cơ, sản xuất trang phục ...

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2014 tăng cao ở mức 14,9% so với tháng trước do tháng Hai có một số ngày nghỉ Tết nguyên đán và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

da giay

Sản xuất hàng công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: ĐT

Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành này tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ 3 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2013: Sản xuất thiết bị điện, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; sản xuất kim loại; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; sản xuất đồ uống; sản xuất thuốc lá giảm…/.

Chỉ số tồn kho tiếp tục tăng

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tại thời điểm 1/4/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,9% so với cùng thời điểm năm 2013, cao hơn mức tăng 13,1% của cùng thời điểm năm trước và mức tăng 13,4% của cùng thời điểm tháng trước. Điều này cho thấy sản xuất công nghiệp nhìn chung vẫn gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/04/2014 tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,6%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7%./.

Trung Ninh