Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, sự cố vỡ đường ống cấp nước sạch từ sông Đà về trung tâm Thành phố ngày 13.8.2015 đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Mặc dù Sở Xây dựng, các đơn vị cấp nước sạch của Thành phố đã có các giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục sự cố nhưng tình trạng không có nước sạch sinh hoạt kéo dài đã xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trong thời gian tới, để bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch kéo dài, Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng, các đơn vị cung cấp nước sạch bổ sung các bơm tăng áp khu vực cuối nguồn, đấu nối mạng cấp nước mạch vòng để điều tiết khi xảy ra thiếu nước cục bộ... Đồng thời, các đơn vị cấp nước rà soát các địa bàn trọng điểm, các khu vực dân cư có nhiều khó khăn trong việc cấp nước sạch qua mạng để đặt các bể chứa lưu động và cấp bằng xe téc vào bể chứa phục vụ nhân dân.

Các đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch khai thác tối đa công suất của các nhà máy, trạm sản xuất nước sạch sử dụng nước ngầm để nâng công suất, bổ sung nguồn nước sạch vào mạng cấp nước của Thành phố.

Sở Xây dựng cùng với Tổng Công ty Vinaconex, Công ty Viwasupco, Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Viwaco ứng trực và xử lý kịp thời nếu xẩy ra sự cố đối với các tuyến đường ống truyền dẫn số; đồng thời, thực hiện công khai về tình trạng sự cố, thời gian khắc phục, các khu vực bị ảnh hưởng để nhân dân biết.

Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án lắp đặt khẩn cấp tuyến đường ống truyền dẫn từ Hòa Lạc về đường vành đai 3 theo cơ chế đặc thù với quy mô phù hợp, bảo đảm chất lượng và ổn định, an toàn việc truyền dẫn nước sạch về trung tâm Thành phố phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân; báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 30.8.2015./.


H.C