Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cựu chiến sỹ Điện Biên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho cựu chiến sỹ Điện Biên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cựu chiến sỹ Điện Biên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút khi đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan khuôn viên Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.