chủ tịch nước

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Q.H

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV - được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Điều hành lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: "Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam xin ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc".

chủ tịch nước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về hội trường Diên Hồng - nơi Quốc hội họp - được gọi tên theo một sự kiện chính trị quan trọng diễn ra năm 1284.

"Tinh thần Diên Hồng là biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tiếng nói, quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt là những thời khắc có tính vận mệnh với đất nước" - Chủ tịch nước phát biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa với Quốc hội, đồng bào sẽ luôn tu dưỡng đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công, vô tư, thượng tôn pháp luật và tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đầy đủ mọi quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch nước.

"Chủ tịch nước sẽ lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước. Tiếp tục cải cách tư pháp, tăng cường nguồn lực quốc phòng, an ninh. Quan tâm thường xuyên, sâu sắc, hiệu quả đến việc xây dựng quân đội, công an nhân dân tinh nhuệ, từng bước hiện đại" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Chủ tịch nước hứa trên cương vị của mình sẽ nỗ lực cùng Quốc hội, Chính phủ và toàn hệ thống chính trị theo sát việc thực hiện tầm nhìn, đường lối phát triển toàn diện đất nước, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là ở những địa phương nghèo, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Đức Minh