Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Sáng 2/10, tại Đồng Nai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi nhân dân đến tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi nhân dân đến tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà nhân dân ở khu tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà nhân dân ở khu tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cán bộ, công nhân tại công trường của dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ của đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ của đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ của đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe thuyết trình của đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà các đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cán bộ, công nhân thi công dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe đơn vị chức năng thuyết trình về gói thầu của dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với đơn vị chức năng thuyết trình về gói thầu của dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe đơn vị chức năng thuyết trình về gói thầu của dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe và trao đổi với đơn vị chức về gói thầu của dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức-Long Thành.