BC

Hội đồng bầu cử quốc gia họp báo về công tác chuẩn bị bầu cử.

12,49% ứng cử viên là người ngoài Đảng

Tại cuộc họp báo, ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, đến thời điểm này, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã và đang chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tính đến thời điểm này có 866 người để bầu 500 đại biểu (tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu). Trong đó, cơ cấu kết hợp là: phụ nữ 393 người (45,38%); người dân tộc thiểu số 185 người (21,36%); người ngoài Đảng 74 người (8,55%); tái cử 204 người (23,56%); người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 224 người (25,87%); tự ứng cử 9 người.

Về ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND), tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định là 3.726 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người. Tỷ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu. Cơ cấu kết hợp: phụ nữ 2.528 người (40,78%); người trẻ tuổi 1.987 người (32,05%); ngoài đảng là 774 người (12,49%); người dân tộc thiểu số 1.156 người (18,65%). Số người tự ứng cử là 18 người (0,29%).

Tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu theo luật định: 22.952 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.468 người. Cơ cấu kết hợp: phụ nữ 15.814 người (42,21%); trẻ tuổi 15.262 người (40,73%); ngoài đảng 4.909 người (13,10%); người dân tộc thiểu số 7.204 người (19,23%). Số người tự ứng cử là 29 người (0,08%).

Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 242.312 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người, đạt tỷ lệ 1,67 lần. Cơ cấu kết hợp: phụ nữ 157.680 người (38,91%); trẻ tuổi 181.056 người (44,68%); ngoài đảng 102.084 người (25,19%); người dân tộc thiểu số 87.062 người (21,48%). Số người tự ứng cử 213 người (0,05%).

Tính đến 17 giờ ngày 14/5/2021, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp nhận được 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo và phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu. Qua phân loại có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội; 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 6 đơn không liên quan đến bầu cử.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết 69 đơn; xếp lưu 95 đơn (62 đơn trùng; 33 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử). Đến nay, công tác xác minh, giải quyết đang được đẩy nhanh, đảm bảo quy định của pháp luật bầu cử và các quy định khác của pháp luật.

Cả nước có gần 70 triệu cử tri

Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 3/5/2021, các tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, tăng cường kiểm tra, xử lý vụ việc tụ tập đông người, không mang khẩu trang nơi công cộng; tăng cường biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch như kiểm tra, giám sát việc tiêm chủng vắc-xin; tập trung điều tra truy vết, cách ly những trường hợp nghi nhiễm, nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ các khu cách y tập trung; điều trị, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp mắc…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng cho biết còn có những hạn chế, vướng mắc nhất định. Đó là, một số địa phương có số lượng người lao động đi và đến khá đông, khó khăn trong việc rà soát, lập danh sách cử tri. Số lượng các buổi bố trí cho ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử rất khác nhau ở các địa phương, chưa phù hợp với tình hình bùng phát dịch bệnh Covid-19; chưa chú trọng sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông trong vận động bầu cử.

Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo một số nơi còn chậm. Công tác tuyên truyền có nơi chưa thật sự có tác động rộng rãi trong toàn dân, việc hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền, phát hành băng đĩa tuyên truyền về bầu cử bằng tiếng dân tộc còn gặp khó khăn. Một số nơi, việc bố trí kinh phí còn hạn chế. Một số địa phương lập danh sách cử tri còn chưa chính xác, thiếu thông tin theo quy định…

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 16 tỉnh (Bà Rịa- Vũng Tàu; Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Đăk Nông, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Kon Tum, Bạc Liêu), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này tiến hành bỏ phiếu sớm. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn của 3 tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Nam) đã có một số khu vực tổ chức bầu cử sớm.

Dương An