Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đón nhận tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Thuế. Ảnh: Đức Minh

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, và một số vụ, cục của Bộ Tài chính.

bộ trưởng Hồ Đức Phớc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thăm Phòng Truyền thống của Tổng cục Thuế.

Đức Minh (T/H)