Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura đến trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận của Quốc thư Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận của Quốc thư Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quố
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura đến trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đoàn đại biểu Đại sứ quán
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đoàn đại biểu Đại sứ quán Thái lan tại Việt Nam đến trình Quốc thư.

Theo TTXVN