Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris .

Theo TTXVN