HNTT

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3) với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội

thưởng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

HN3

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương dự hội nghị tại điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

HN4

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

thắng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo chuyên đề về Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

HN7

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

nghị quyết

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Điểm cầu hội trường lớn Bộ Tài chính.

nghị quyết

Các đại biểu Bộ Tài chính tham dự Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Điểm cầu phòng 625 trụ sở Bộ Tài chính.

Hà Nội

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

TP. HCM

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng.

Cà mau

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Thái Bình

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tổng hợp từ Cổng Chinhphu.vn, TTXVN và PV