TTg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự họp.

TTg2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến.

Theo TTXVN