Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Gemalink
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Gemalink
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Gemalink
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Gemalink
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Cái Mép.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Cái Mép.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Cái Mép.

Theo TTXVN