Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sugimori, Chủ tịch Tập đoàn Eneos Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang)

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sugimori, Chủ tịch Tập đoàn Eneos Nhật Bản.

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Motoya Okada, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn AEON.

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản
Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản
Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với ông Motoya Okada, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn AEON và các đại biểu.