Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam tại buổi tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam tại buổi tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam tại buổi tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam tại buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Theo TTXVN