Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên - Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân tại Điện Kính Thiên - Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Theo Chinhphu.vn