Theo thông tin công bố trên HOSE, DNSE dự kiến phát hành hơn 84 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1 : 5,25 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 5,25 cổ phiếu phát hành thêm). Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về thời gian thực hiện, DNSE dự kiến sẽ triển khai trong quý II, III/2021, ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến sau phát hành, DNSE tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng hiện nay lên 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin do DNSE công bố, mục đích của đợt phát hành là để đáp ứng vốn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh và kinh doanh chứng khoán phái sinh, đáp ứng điều kiện là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ trực tiếp để cung ứng dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên tạo lập thị trường, tăng vốn cho hoạt động kinh doanh phục vụ cho hoạt động margin, nâng cao năng lực tài chính để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bổ sung vốn cho tự doanh và các hoạt động khác.

Cụ thể hơn, 200 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành này để bổ sung cho hoạt động cho vay margin, 600 tỷ đồng phục vụ nghiệp vụ tự doanh, bảo lãnh phát hành của DNSE và 40 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, vốn lưu động cho các hoạt động khác./.

Duy Thái