Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản thông báo về việc Cty CP Địa ốc Đà Lạt (DLR) không còn đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ kể từ ngày 4/9/2013.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013 của tổ chức niêm yết đạt kết quả âm lần lượt là (-5.306.745.275 đồng) và (-5.038.876.419 đồng).

Được biết, DLR có số vốn điều lệ hơn 45 tỷ đồng, tương đương với 4,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp, kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, khách sạn nhà hàng.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày 4/9, cổ phiếu DLR có giá 6.500 đồng./.

Hồng Quyên