Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua (1/3), các hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc xanh. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn do diễn biến giằng co trên thị trường cơ sở. Theo đó, các hợp đồng đóng cửa tăng từ +2,8 điểm đến +4,8 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng nhẹ +1,32 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng biến động hẹp, sắc xanh được duy trì
Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm khá mạnh trở lại do tâm lý các nhà giao dịch thận trọng hơn. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 183.275 hợp đồng.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2403 đóng cửa tại 1.266,8 điểm, tăng +4,0 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này cao hơn mức tăng của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch âm thu hẹp về mức không đáng kể, chỉ còn -0,27 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm khá mạnh trở lại do tâm lý các nhà giao dịch thận trọng hơn. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 183.275 hợp đồng, trong đó, riêng hợp đồng VN30F2403 đạt 182.964 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng biến động hẹp, sắc xanh được duy trì
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2403.

Trên biểu đồ kỹ thuật, hợp đồng VN30F2403 dao động trong phạm vi hẹp 1.259 - 1.267 điểm với các chỉ báo kỹ thuật thu hẹp dần tín hiệu tích cực. Theo SSI Research, hợp đồng VN30F2403 có thể diễn ra đảo chiều ngắn hạn trong biên độ dự kiến 1.255 - 1.267 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 kết phiên tại 1.267,07 điểm, tăng +1,32 điểm (+0,1%) so với phiên trước. Khối lượng giao dịch khớp lệnh thấp hơn phiên trước, đạt 256,4 triệu đơn vị.

Trên biểu đồ kỹ thuật, chỉ số VN30 có phản ứng tiêu cực nhẹ tại vùng kháng cự 1.276 điểm. Các tín hiệu kỹ thuật chỉ báo sức mạnh (RSI) và chỉ báo xu hướng (ADX) hình thành tín hiệu phân kỳ, thể hiện nhịp tăng trưởng có thể suy yếu và dự kiến chỉ số VN30 dao động trong vùng 1.255 - 1.270 điểm./.