Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong tháng 2/2024
Top 5 cổ phiếu giao dịch trong tháng. Ảnh: HOSE

Thống kê từ HOSE cho thấy, trong tháng 2/2024, tất cả các chỉ số ngành đều tăng điểm, trong đó nổi bật nhất là các chỉ số thuộc ngành công nghệ thông tin (VNIT) tăng 12,99%, ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 11,24% và ngành tài chính (VNFIN) tăng 7,66% so với tháng 1/2024.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, thể hiện ở khối lượng giao dịch bình quân đạt 841,5 triệu cổ phiếu/ngày, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 20.670 tỷ đồng/ngày; tăng lần lượt 15,9% về khối lượng và 25,1% về giá trị so với tháng 1/2024.

Thanh khoản thị trường CW trong tháng 2/2024 cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với khối lượng giao dịch bình quân đạt trên 66,7 triệu CW/ngày, tương ứng giá trị giao dịch bình quân hơn 60,5 tỷ đồng/ngày; tăng lần lượt 17,3% về khối lượng và 41,5% về giá trị so với tháng 1/2024.

Ngược với xu hướng tăng trưởng của thị trường cổ phiếu và CW, giao dịch thị trường chứng chỉ quỹ ETF trong tháng 2/2024 có sự sụt giảm với khối lượng giao dịch bình quân đạt 4,87 triệu ETF, tương ứng giá trị giao dịch bình quân hơn 116,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 13,9% về khối lượng và 10,4% về giá trị so với tháng 1/2024.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2024 đạt trên 57.556 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị hơn 2.390 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 29/2/2024, có 600 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch trên HOSE, gồm 396 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 14 mã chứng chỉ quỹ ETF và 186 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt trên 156 tỷ chứng khoán.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 5,07 triệu tỷ đồng, tăng 7,64% so với tháng 1/2024 và 11,23% so với cuối năm 2023, chiếm hơn 94% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường và tương đương 50% GDP năm 2023 (GDP theo giá hiện hành).

Trong tháng 2/2024, trên HOSE có 8 mã CW mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch và 1 phiên bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh với tổng số lượng quyền mua thành công là 120.400 quyền mua, tương ứng tổng giá trị quyền mua thành công đạt 909.769.200 đồng.