vh

Biểu diễn Nhã nhạc tại Festival Huế

Đây là hội nghị thứ hai sau hội nghị được tổ chức tại Jeonju (Hàn Quốc) vào tháng 11/2016.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đến từ 16 quốc gia trong khu vực để tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ qua lại giữa DSVHPVT và phát triển bền vững, nhằm trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo tồn DSVHPVT.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, sự hợp tác cùng tổ chức sự kiện này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên-Huế nói riêng trong việc sẵn sàng chung tay, đồng hành với Trung tâm Thông tin và mạng lưới quốc tế về DSVHPVT ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các quốc gia trong khu vực nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các DSVHPVT vì mục tiêu phát triển bền vững.

Hội nghị lần này cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa tại Huế và Việt Nam tiếp nhận thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT; giúp cố đô Huế đưa ra các chính sách và hướng phát triển bền vững cho các di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian tới, trong đó có Nhã nhạc.

Với mục đích tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ qua lại giữa DSVHPVT và phát triển bền vững, nhằm trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo tồn DSVHPVT trong khu vực thông qua việc chia sẻ thông tin hữu ích và tăng cường mạng lưới các tổ chức phi chính phủ trong khu vực, hội nghị sẽ tập trung đặc biệt vào giáo dục chất lượng (SDG 4) và cộng đồng (SDG 11) và mối quan hệ của những vấn đề này với việc bảo vệ DSVHPVT.

Hội nghị cũng chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) và tìm hiểu hướng đi trong tương lai để xây dựng hệ thống bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể./.

Theo Chinhphu.vn