Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chen Jin Cai.

Cụ thể, phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không thực hiện báo cáo sở hữu cổ đông lớn cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hình thức xử phạt được đưa ra theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Được biết trước đó, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt đối với ông Zhanghua - cổ đông lớn của công ty này. Theo quy định hiện hành, việc công bố thông tin của khối nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 52./.

Hồng Quyên