>> Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam sẽ phải tạm ngừng hoạt động

Theo đó ngày giao dịch cuối cùng tại Sở HNX là 22/10/2013. Từ ngày 23/10, lệnh hủy niêm yết sẽ có hiệu lực.

Với quyết định này, GBS buộc phải hủy niêm yết 13.500.000 cổ phiếu (Mười ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) mệnh giá 10.000 đồng. Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

HNX cho biết GBS đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm m, Khoản 1, Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 29/8/2013 HNX cũng đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với Cty CP chứng khoán Tràng An (TAS) cũng do công ty vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin./.

Hồng Quyên