Theo đó, HHP đã tiến hành nộp hồ sơ niêm yết 18 triệu cổ phiếu tại sàn HOSE từ ngày 31/3/2020 và nhận được quyết định chấp thuận từ 24/12/2020.

Cổ phiếu hiện vẫn được giao dịch tại sàn HNX ở vùng giá 13.600 đồng/cổ phiếu và chưa có ngày thông báo dừng giao dịch.

Theo quyết định của hội đồng quản trị HHP, ngày dự kiến giao dịch đầu tiên là 3/3. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HHP trên HOSE là bình quân giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Được biết năm 2020, doanh nghiệp báo cáo doanh thu thuần đạt 480 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 20 tỷ đồng; lần lượt tăng 30% và 41% so với năm trước./.

Hồng Quyên