Đây là nội dung được Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh doanh (BDI), chia sẻ tại khóa đào tạo “Quản lý nợ xấu” được tổ chức sáng nay (5/7), tại Hà Nội.

Khóa học được tổ chức nhằm cung cấp các thông tin về kinh nghiệm, cách nhận diện và xử lý nợ xấu, nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp và các tổ chức ngân hàng tài chính trong bối cảnh tình trạng nợ xấu đã trở thành sức cản lớn đối với nền kinh tế, đẩy nhiều doanh nghiệp, các tổ chức tài chính ngân hàng đến gần bờ vực phá sản.

Tại đây, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho biết sự khác nhau về kĩ thuật xử lý nợ xấu không phải là vấn đề chính, mà quan trọng nhất là nguồn tiền nào để xử lý nợ xấu và từ đó hình thành nên các mô hình cơ bản và mức độ thành công của các mô hình khác nhau.

Thông thường có 3 lựa chọn cơ bản về nguồn tiền. Thứ nhất là nguồn tiền từ ngân hàng trung ương, bao gồm tiền dự trữ bắt buộc, dự trữ ngoại tệ (nếu có) và tái cấp vốn trực tiếp (phát hành). Thứ hai là nguồn tiền xử lý nợ xấu từ ngân sách, bao gồm tiền bán bớt các tài sản của nhà nước; vay nợ bên ngoài hoặc vay nợ trong nước bằng trái phiếu chính phủ. Cách thứ ba là nguồn tiền hỗn hợp cả từ ngân hàng trung ương và ngân sách.

Hiện nay Việt Nam về cơ bản cũng đang đi theo hướng một mô hình xử lý nợ xấu bằng nguồn tài chính hỗn hợp. Cụ thể là nợ xấu xây dựng cơ bản (Nhà nước nợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nợ ngân hàng) và nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước sẽ do Bộ Tài chính xử lý.

Phần còn lại sẽ được xử lý bằng Công ty quản lý tài sản thuộc Ngân hàng Nhà nước, bằng dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại hoặc có thể bằng nguồn tái cấp vốn của ngân hàng trung ương trong những trường hợp cần thiết (ví dụ: một số ngân hàng thương mại nhỏ, yếu thanh khoản).


Hoàng Yến