Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã quyết định cho Công ty cổ phần xếp dỡ Pacific (địa chỉ tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng); Công ty TNHH Thương mại và tiếp nhận Toàn Cầu AC&T (địa chỉ TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Công ty Tiếp vận AVINA (địa chỉ phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) được hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng quyết định cho Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển IN DO TRẦN mở rộng kho ngoại quan tại Bắc Ninh kể từ 18/8/2021.

Theo đó, kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển IN DO TRẦN tại Bắc Ninh sau khi được mở rộng thêm 15.540 m2, có tổng diện tích 26.048 m2, trong đó có kho chứa hàng hơn 24.710 m2, các công trình phụ trợ là 1.178 m2, diện tích còn lại là văn phòng làm việc của cơ quan hải quan và kho chứa tang vật vi phạm.

Hoạt động của kho ngoại quan nêu trên chịu sự giám sát, quản lý của Cục Hài quan Bắc Ninh./.

Ngọc Linh