an toàn khu

Đường vào lán Khuôn Tát, An toàn khu Phú Đình, Định Hóa.

Cụ thể, công nhận 14 xã gồm: An Khánh, Cù Vân, Văn Yên thuộc huyện Đại Từ; Khe Mo, Cây Thị, Hợp Tiến thuộc huyện Đồng Hỷ; Dương Thành, Lương Phú, Tân Đức, Hà Châu, Thanh Ninh thuộc huyện Phú Bình; Vô Tranh, Yên Đổ thuộc huyện Phú Lương; Bình Sơn thuộc thành phố Sông Công là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Công nhận huyện Đại Từ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Theo Dangcongsan.vn