HQ Hanoi

Cán bộ Hải quan Hà Nội hướng dẫn DN thực hiện thủ tục nộp thuế. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Cục Hải quan Hà Nội vừa ban hành quyết định giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Huy (Công ty An Huy), có địa chỉ tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, Công ty An Huy được giải tỏa cưỡng chế là do đã nộp đầy đủ số tiền thuế nợ, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phát sinh theo quyết định 1077/QĐ-HQHN (ngày 26/7/2019).

Quyết định nêu trên của Hải quan Hà Nội ban hành căn cứ theo Luật Quản lý thuế, Luật Xử lý vi phạm hành chính; quyết định 1503/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu…/.

Ngọc Linh