A. Thông tin chung

- Tên cơ quan/đơn vị: Công ty cổ phần Khoáng sản 3- Vimico.

- Địa chỉ: Tổ 7, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143.821.292. Fax: 02143.824804.

B. Nội dung đăng thông báo

1. Tên bên mời đấu giá: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

2. Tên gói thầu: Thanh lý vật tư, phế liệu đã qua sử dụng

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico thông báo bán tài sản thanh lý

(Bằng chữ: Ba trăm mười bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng

Vật tư phế liệu được giao tại kho mỏ sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Hình thức đấu giá: Chào giá cạnh tranh (trong nước).

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 13 giờ 30 phút ngày 04/01/2023 đến 13 giờ 30 phút ngày 11/01/2023 (trong giờ hành chính) phát hành hồ sơ chào giá.

Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 7, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

(Liên hệ: Nguyễn Thế Thiện, SĐT: 0912263564)

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thông báo để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản nêu trên đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian và địa điểm./.