Tại thời điểm 30/6/2013, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN được xác định là hơn 227,7 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên là 180 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần là 18.000.000 cổ phần. Trong đó, Công ty sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 7.096.000 cổ phần (tương đương với 39,42% vốn điều lệ sau cổ phần hóa).

Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên tiền thân là Xí nghiệp Luyện kim màu Bắc Thái được thành lập vào năm 1979; là công ty con của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin.

Công ty tập trung vào sản xuất các sản phẩm chủ yếu là kẽm thỏi, thiếc thỏi, bột kẽm, axit sunphuaric,… Trong đó, Công ty được công nhận là cái nôi của ngành khai thác chế biến kim loại màu Việt Nam và là DN hàng đầu trong nước về khai thác, chế biến chì, kẽm và tinh luyện thiếc,…

Trong thời gian gần đây, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ ROE có sự sụt giảm so với năm 2010, do diễn biến không thuận lợi của nền kinh tế nói chung. Cụ thể, năm 2010, lợi nhuận sau thuế đạt 10,9 tỷ đồng và ROE đạt 8,83%. Năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 0,25 tỷ đồng và tỷ lệ ROE đạt 0,20%; đến năm 2012 lợi nhuận sau thuế đạt 1,9 tỷ đồng và tỷ lệ ROE đạt 1,51%./.

Duy Thái