Cụ thể, LCS bị phạt 70 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu như báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý II/2019, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2019, BCTC kiểm toán năm 2020.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt hơn 22 triệu đồng đối với ông Quảng Trọng Lăng - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã Ck: NKG), do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, từ ngày 3/8/2020 đến ngày 4/8/2020, ông Lăng đã thực hiện bán 200.000 cổ phiếu NKG. Tuy nhiên, ngày 13/8/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Quảng Trọng Lăng.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 17,5 triệu đồng đối với bà bà Trần Thị Tố Lâm, người có liên quan tới ông Đào Vinh Long - Phó Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng (mã Ck: NSH), do giao dịch trước khi có công bố thông tin của sở giao dịch chứng khoán. Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 11/12/2020, bà Trần Thị Tố Lâm được thực hiện giao dịch bán 57.204 cổ phiếu NSH từ ngày 14/12/2020 đến ngày 12/1/2021. Tuy nhiên bà Lâm đã bán 57.204 cổ phiếu NSH ngày 10/12/2020./.

Hồng Quyên